Waterlelienetwerk - homepage

36e Waterleliedag 24 mei bij Wetterskip Fryslân

logo Fryslan.png

De 36e waterleliedag zijn we te gast bij de dames van het algemeen en dagelijks bestuur vanWetterskip Fryslân.

Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden

Programma:
10.00 - 10.30 uur Ontvangst en inloop
10.30 uur Welkom door Marian Jager-Wöltgens (DB-lid)
Presentatie klimaatparaplu door Egbert Berenst (DB-lid)
Presentatie klimaatstresstest door Karel Veeneman
Rondleiding pand
12.15 uur Lunch in werkcafé
13.15 uur Op de fiets naar het centrum van Leeuwarden
13.30 uur Praamvaren door de Culturele Hoofdstad 2018
17.00 uur Op de fiets terug naar kantoor
17.15 uur Afsluitend diner
19.00 uur Einde programma

Aanvang
U wordt tussen 10.00 – 10.30 uur verwacht bij Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 te Leeuwarden. Parkeren kan op het bijbehorende parkeerterrein. Mocht er niet voldoende parkeergelegenheid zijn, dan kunt u uw auto parkeren bij de naastgelegen ijshal / Elfstedenhal. We starten om 10.30 uur met een kort informatief programma.

Kledingadvies
• Comfortabele kleding, die enigszins warmte geeft tegen een Fries koud briesje.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze mail nog vragen, neem dan contact op met Jeannette Zeilstra via: bestuurssecretariaat@wetterskipfryslan.nl of 06 – 1048 5510.

35e waterleliedag 23 november bij waterschap Rivierenland

logo rivierenland.jpg

De 35e Waterleliedag waren we te gast bij Waterschap Rivierenland te Tiel.

Programma

Meer vrouwen in bestuursfuncties!

23 % vrouwelijke bestuurders in onze waterschappen

Water zoekt vrouw
650 dames die meedingen naar een plek in de besturen van onze waterschappen. Het lijkt veel, maar toch is maar 1 op de 5 kandidaten een vrouw. Voor betere evenwichtiger besturen, pleiten wij ervoor om vaker op een vrouw te stemmen.
Ter ondersteuning van de vrouwelijke bestuurders in deze mannenwereld is het Waterlelienetwerk in het leven geroepen. Het wordt ondersteund door de Nederlandse Vrouwenraad.

Een overzicht met namen van al deze dames kunt u vinden op de website van Water zoekt vrouw.

www.waterzoektvrouw.nl

Resultaat verkiezingen 2015:
23 % van de nieuwe bestuurders zijn vrouwen.
Hiervan is 27 % gekozen bij de verkiezingen. Slechts 11 % van de geborgde zetels wordt ingevuld door een dame.

Waterlelie-netwerk 2000 - 2014

waterlelie-netwerk 2000 - 2015.JPG

UItgave ter gelegenheid van de 30e bijeenkomst,
op donderdag 2 oktober 2014,
bij waterschap De Dommel in Boxtel.
Samengesteld door Thea de Roos - van Rooden
m.m.v. Leonie Bruggink - van der Steen.
September 2014