Waterlelienetwerk - homepage

34e waterleliedag: donderdag 13 april 2017

logo-wshd.jpg

Vooraankondiging 34e Waterleliedag donderdag 13 april 2017

Geachte Waterlelie,

In overleg met dijkgraaf Jan Geluk en coördinator Waterlelie, Leonie Bruggink, vindt de 34e Waterleliedag plaats bij waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk op donderdag 13 april 2017.

Alle vrouwelijke bestuursleden van de waterschappen/hoogheemraadschappen en de benoemde vrouwelijke fractievolgers/duo-leden* worden hierbij uitgenodigd om de datum vast te leggen in de agenda en de gehele dag te reserveren.

De definitieve uitnodiging met het Thema van de Dag en het programma wordt begin maart verzonden. De vijf dames van het Algemeen Bestuur van waterschap Hollandse Delta zullen een mooi en interessant programma opstellen.

Wilt u alvast kennismaken met waterschap Hollandse Delta, kijk dan op www.wshd.nl. Wilt u meer weten over Waterlelie, bezoek dan de site: www.waterlelienetwerk.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen (e-mail H.Duijster@wshd.nl / telefoon 06-51543325), of met de coördinator Waterlelie.


Met vriendelijke groet,
de dames van het Algemeen Bestuur;
Dorien Kickert, Ellen Slachter, Petra van Nes, Branka Vos en Marjo van Maurik,

Namens deze:

Heiltje Duijster

Commissiesecretaris/Senior Bestuursassistent | waterschap Hollandse Delta|
Handelsweg 100, 2988 DC | Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk |
t 088 974 33 25 | e h.duijster@wshd.nl |
www.wshd.nl | Twitter @hollandsedelta

33e waterleliedag bij waterschap Roer en Overmaas

Noorbeek Zuid Limburg.jpg

27 oktober waren we te gast bij waterschap Roer en Overmaas te Sittard.

Het verslag komt onder de kop "Waterleliedagen".

Meer vrouwen in bestuursfuncties!

23 % vrouwelijke bestuurders in onze waterschappen

Water zoekt vrouw
650 dames die meedingen naar een plek in de besturen van onze waterschappen. Het lijkt veel, maar toch is maar 1 op de 5 kandidaten een vrouw. Voor betere evenwichtiger besturen, pleiten wij ervoor om vaker op een vrouw te stemmen.
Ter ondersteuning van de vrouwelijke bestuurders in deze mannenwereld is het Waterlelienetwerk in het leven geroepen. Het wordt ondersteund door de Nederlandse Vrouwenraad.

Een overzicht met namen van al deze dames kunt u vinden op de website van Water zoekt vrouw.

www.waterzoektvrouw.nl

Resultaat verkiezingen 2015:
23 % van de nieuwe bestuurders zijn vrouwen.
Hiervan is 27 % gekozen bij de verkiezingen. Slechts 11 % van de geborgde zetels wordt ingevuld door een dame.

Waterlelie-netwerk 2000 - 2014

waterlelie-netwerk 2000 - 2015.JPG

UItgave ter gelegenheid van de 30e bijeenkomst,
op donderdag 2 oktober 2014,
bij waterschap De Dommel in Boxtel.
Samengesteld door Thea de Roos - van Rooden
m.m.v. Leonie Bruggink - van der Steen.
September 2014