Waterlelienetwerk - homepage

33e waterleliedag 27 oktober 2016

roer en overmaas.JPG

Vooraankondiging 33e Waterleliedag
Donderdag 27 oktober 2016.

19 augustus 2016.

Geachte Waterlelie,

Twee dames van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas, die tijdens de afgelopen Waterleliedag op 9 juni bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanwezig waren, stelden voor om Waterlelie ook eens kennis te laten maken met hun waterschap.

Na overleg met dijkgraaf J. (Jan) Schrijen vindt de 33e Waterleliebijeenkomst plaats bij Waterschap Roer en Overmaas te Sittard op donderdag 27 oktober 2016. Een van de laatste activiteiten van Waterschap Roer en Overmaas daar het per 1 januari 2017 gaat fuseren.

Alle vrouwelijke bestuursleden van de waterschappen/hoogheemraadschappen en de benoemde vrouwelijke fractievolgers/duo-leden worden hierbij uitgenodigd om de datum vast te leggen in de agenda en de gehele dag te reserveren.

De definitieve uitnodiging met het Thema van de Dag en het programma wordt ongeveer drie weken van te voren verzonden.
De negen dames (drie DB-leden en zes AB-leden) zullen samen met Amber Verbunt van de afdeling Communicatie hun best doen een mooi en interessant programma op te stellen.

Wilt u alvast kennismaken met Waterschap Roer en Overmaas, kijk dan op www.overmaas.nl.
Mocht u vragen hebben neem dan gerust even contact met mij op. Wilt u meer weten over Waterlelie, bezoek dan de site : www.waterlelienetwerk.nl

Met vriendelijke groet,

Leonie Bruggink-van der Steen,
Coördinator Waterlelie, Lid AB Waterschap De Dommel

Bestuurdersdag 2016

P6010577 Bestuurdersdag 2015-06-01 Leonie Bruggink - Copy.jpg

13 juni zijn de waterschapsbestuurders welkom bij Vechtstromen voor de bestuurdersdag van 2016.

1 juni 2015 namen veel (nieuwe) waterschapsbestuurders deel aan de jaarlijkse Bestuurdersdag van de Unie van Waterschappen op Slot Loevestein.

Gastheer was Waterschap Rivierenland met dijkgraaf Roelof Bleker. De rol van de Unie, Communiceren, campagne voeren, enz. het kwam allemaal aan de orde tijdens het gesprek met de Unievoorzitter, Peter Glas. De lezing van Laurens de Graaf, Universiteit van Tilburg, over burgerparticipatie was zeer herkenbaar. Het Ruimte voor het Rivierproject Munnikenland werd op de fiets bezocht. De vrouwelijke waterschapsbestuurders hebben kennis met elkaar gemaakt en er is afgesproken dat de volgende Waterleliedag in het najaar zal plaatsvinden.Leonie Bruggink

2 juni 2015.

water zoekt vrouw

Meer vrouwen in bestuursfuncties!

23 % vrouwelijke bestuurders in onze waterschappen

Water zoekt vrouw
650 dames die meedingen naar een plek in de besturen van onze waterschappen. Het lijkt veel, maar toch is maar 1 op de 5 kandidaten een vrouw. Voor betere evenwichtiger besturen, pleiten wij ervoor om vaker op een vrouw te stemmen.
Ter ondersteuning van de vrouwelijke bestuurders in deze mannenwereld is het Waterlelienetwerk in het leven geroepen. Het wordt ondersteund door de Nederlandse Vrouwenraad.

Een overzicht met namen van al deze dames kunt u vinden op de website van Water zoekt vrouw.

www.waterzoektvrouw.nl

Resultaat verkiezingen 2015:
23 % van de nieuwe bestuurders zijn vrouwen.
Hiervan is 27 % gekozen bij de verkiezingen. Slechts 11 % van de geborgde zetels wordt ingevuld door een dame.

Waterlelie-netwerk 2000 - 2014

waterlelie-netwerk 2000 - 2015.JPG

UItgave ter gelegenheid van de 30e bijeenkomst,
op donderdag 2 oktober 2014,
bij waterschap De Dommel in Boxtel.
Samengesteld door Thea de Roos - van Rooden
m.m.v. Leonie Bruggink - van der Steen.
September 2014