Waterlelienetwerk - homepage

35e waterleliedag 23 november bij waterschap Rivierenland

logo rivierenland.jpg

Vooraankondiging 35e Waterleliedag
Donderdag 23 november 2017.

September 2017.

Geachte Waterlelie,

In overleg met dijkgraaf R.W. (Roelof) Bleker en Coördinator Waterlelie, Leonie Bruggink, vindt de 35e Waterleliedag plaats bij Waterschap Rivierenland te Tiel op donderdag 23 november 2017.

Alle vrouwelijke bestuursleden van de waterschappen/hoogheemraadschappen en de benoemde vrouwelijke fractievolgers/duo-leden worden hierbij uitgenodigd om de datum vast te leggen in de agenda en de gehele dag te reserveren.

De definitieve uitnodiging met het Thema van de Dag en het programma worden ongeveer drie weken van tevoren verzonden.
De zes dames van het Algemeen en Dagelijks Bestuur zullen samen met ondergetekende een mooi en interessant programma opstellen.

Wilt u alvast kennismaken met Waterschap Rivierenland, kijk dan op www.waterschaprivierenland.nl.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen, Jan van Gils, J.van.Gils@wsrl.nl, of met de coördinator Waterlelie.
Wilt u meer weten over Waterlelie, bezoek dan de site: www.waterlelienetwerk.nl

Met vriendelijke groet,
De dames van het Algemeen en Dagelijks Bestuur;
Hennie Roorda (DB), Hannie Visser-Kieboom, Anne Margreet van Putten, Marlies van Hulsentop-van der Linden, Wilma Fokker, Riet de Graaf-Groeneveld


Namens deze,
Jan van Gils, bestuursondersteuning Waterschap Rivierenland

34e Waterleliedag 13 april 2017 te Ridderkerk

logo-wshd.jpg

WATERLELIEDAG 13 APRIL 2017

Meer vrouwen in bestuursfuncties!

23 % vrouwelijke bestuurders in onze waterschappen

Water zoekt vrouw
650 dames die meedingen naar een plek in de besturen van onze waterschappen. Het lijkt veel, maar toch is maar 1 op de 5 kandidaten een vrouw. Voor betere evenwichtiger besturen, pleiten wij ervoor om vaker op een vrouw te stemmen.
Ter ondersteuning van de vrouwelijke bestuurders in deze mannenwereld is het Waterlelienetwerk in het leven geroepen. Het wordt ondersteund door de Nederlandse Vrouwenraad.

Een overzicht met namen van al deze dames kunt u vinden op de website van Water zoekt vrouw.

www.waterzoektvrouw.nl

Resultaat verkiezingen 2015:
23 % van de nieuwe bestuurders zijn vrouwen.
Hiervan is 27 % gekozen bij de verkiezingen. Slechts 11 % van de geborgde zetels wordt ingevuld door een dame.

Waterlelie-netwerk 2000 - 2014

waterlelie-netwerk 2000 - 2015.JPG

UItgave ter gelegenheid van de 30e bijeenkomst,
op donderdag 2 oktober 2014,
bij waterschap De Dommel in Boxtel.
Samengesteld door Thea de Roos - van Rooden
m.m.v. Leonie Bruggink - van der Steen.
September 2014

34e Waterleliedag 13 april te Ridderkerk

logo-wshd.jpg

34e Waterleliedag 13 april te Ridderkerk