Over Waterlelie

Waterlelie is een landelijk netwerk voor en door vrouwelijke waterschapsbestuurders. Een vrijwilligersorganisatie die vrouwen in waterschapsbesturen de mogelijkheid wil geven om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zo willen we vrouwen (blijven) stimuleren zich beschikbaar te stellen voor bestuursfuncties.

 

Activiteiten
De activiteiten van Waterlelie zijn bedoeld voor alle vrouwen die lid zijn van een waterschapsbestuur. Voor elke bijeenkomst nodigt het organiserende waterschap alle vrouwelijke bestuurders uit. Momenteel zitten er 169 vrouwen in de 21 waterschapsbesturen (21 procent). Twee waterschappen hebben een vrouw als dijkgraaf.

Ontstaan
Het idee om een netwerk op te richten van vrouwelijke waterschapsbestuurders ontstond rond 1998. Na enkele verkennende gesprekken met de Unie van Waterschappen vond op 18 maart 1999 in Utrecht een studiedag plaats. De aanwezige vrouwen hadden behoefte aan een netwerk en de uitwerking daarvan moesten ze vooral zelf organiseren – en dat gebeurde ook. Waterlelie is door de jaren heen een waardevolle schakel gebleken tussen de vrouwelijke waterschappers.

Landelijk coördinator van Waterlelie is Leonie Bruggink-van der Steen, lid van het algemeen bestuur van waterschap De Dommel.