2019 Waterschap Zuiderzeeland

Waterlelie op bezoek in het land van Lely

Onder deze titel ontving Waterschap Zuiderzeeland op 27 juni de Waterlelies in Flevoland. Het gezelschap van ruim 30 vrouwen kende deze ochtend slechts één mannelijke gast: Ingenieur Lely. Deze vaderlandse waterstaatsman had zich door dijkgraaf Hetty Klavers laten overhalen om zijn zuil in Lelystad tijdelijk te verwisselen voor het waterschapshuis. Hij heeft ons als vrouwelijke bestuurders een hart onder de riem gestoken met zijn historische beschouwing over de rol van de vrouw in het waterschapsbestuur.

ing. Lely spreekt op de waterleliedag

Een team van jonge waterschapsvrouwen heeft ons meegenomen in samenwerking in het land van Lely. Informerend en discussiërend over onze rol in klimaatadaptie en over de experimentele organische
ontwikkeling van het Almeerse Oosterwold. Ze hebben ons verleid tot een spel dat duidelijk maakte dat collectief kiezen voor een kikker meer oplevert dan individueel dromen over prinsen. En na deze wijze les zijn we geïnformeerd over de participatie van Zuiderzeeland in het windpark Hanze. Ook daar blijkt een sterk gedeeld verhaal te leiden tot een win-win situatie voor alle partijen, en natuurlijk ook voor duurzaamheid.

In de bus was het een gezellige mix van geluiden afkomstig van gesprekken, lunch- pakketten, anecdotes uit het gebied, en !verrassing! een man- (beter vrouw-)moedig zingen van het Flevolandse volkslied.

Het landschapskunstwerk De Aardzee van Piet Slegers toonde de gestolde beweging van aarde en golven in het nieuwe land en liet ons de grootschaligheid van het omliggende land ervaren. Dit was een proefje uit de collectie landschapskunstwerken van Flevoland, gepresenteerd door Martine van Kampen van LandArt Flevoland.

page1image1781440page1image1779872

page2image1784576

Een groot contrast vormde de stadswandeling in Almere. Waar Almere vooral suburbaan is, is het stadshart hoog stedelijk met veel bijzondere architectuur zoals de Kunstlinie Almere Flevoland aan het Weer-

water en De Nieuwe Bibliotheek. Verwondering was er over het “gebogen maaiveld” dat ligt over een benedenwereld (parkeren, busbanen e.d.), dat een winkelcentrum draagt, waarboven nog weer een bovenwereld ligt met woningen in een daktuinlandschap.

Bij een bezoek aan Zuiderzeeland mag het indrukwekkende gemaal Blocq van Kuffeler niet ontbreken. Gebouwd als dieselgemaal voor de aanleg van Zuidelijk Flevoland bemaalt het nu elektrisch de twee centrale vaarten en zorgt het voor droge voeten in een groot deel van Zuiderzeeland. Naast respect voor de techniek was er ook bewondering voor de perfecte staat van onderhoud in het gemaal.

Een rit langs Markermeer, Oostvaardersplassen en het monumentale gemaal Wortman op het werkeiland Lelystad-Haven bracht ons terug naar het waterschapshuis, waar een heerlijke maaltijd en afscheid ons wachtten.

Leonie Bruggink, coördinator van Waterlelie, Janneke, Willemijn, Janneke, Ellen, Annet, Andra, de mannen van de gemalen, en natuurlijk Hetty Klavers en Mariët Kuenen: allemaal heel hartelijk bedankt voor deze mooie en goede dag in het land van Lely.

Riet Rijs
AV-lid Zuiderzeeland

page2image1784352page2image1784800

Waterleliedag in land van Lely verslag.pdf (799 downloads )