Martine Leewis, Water Natuurlijk

Vanuit Water Natuurlijk landelijk kunnen we in ieder geval het volgende melden:

Re: Waterlelie Website vraagt vrouwen nieuws‏
Martine Leewis, 12 februari 2015

Vanuit Water Natuurlijk landelijk kunnen we in ieder geval het volgende melden:
Water Natuurlijk stelt voor de 22 waterschappen waar verkiezingen zijn in totaal 456 kandidaten. Daarvan zijn er 119 vrouw (26,1%). Van de nummers één tot en met vijf (in totaal dus onze eerste 110) zijn er 36 vrouw (32,7%). Van de lijsttrekkers zijn er 9 vrouw (40,9%). Preciezer: we hebben vrouwelijke lijsttrekkers in Noorderzijlvest, Fryslân, Rijn&IJssel, Rivierenland, Rijnland, Delfland, Hollandse Delta, Brabantse Delta en Roer&Overmaas. Als je portretten van bijvoorbeeld de lijsttreksters wil, kan ik een verzoekje dienaangaande uitsturen (voor zover de dames in kwestie niet allang lid zijn van Waterlelie en deze oproep nu zelf lezen).
Met vriendelijke groet,
Martine Leewis Lijsttrekker WN Rijnland