Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Waterschapsbestuurders (VWB)

HERINNERING/OPROEP/HERINNERING/OPROEP/HERINNERING/OPROEP

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Waterschapsbestuurders (VWB)

Op maandag 9 september 2019 wordt van 15.00 uur tot 17.00 uur de ALV gehouden bij Het Waterschapshuis, Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort.

Als je dat nog niet hebt gedaan hoop ik dat je je alsnog aanmeldt voor de ALV waar ook een nieuw bestuur en (door de ALV) een nieuwe voorzitter wordt gekozen.

Voor zowel deelname aan de ALV als aanmelding voor een bestuursfunctie bij de VWB stuur je een mail naar .