Apart, twee verkiezingen op een dag

Mijn oog viel op een interessante beschouwing in het blad Het Waterschap. Over de verkiezingen in 2015. Op 18 maart mogen we gaan stemmen voor het provinciaal- en het waterschapsbestuur. Twee verkiezingen op èèn dag, dat is nieuw. Het rechtstreeks kiezen van het waterschapsbestuur in combinatie met de provinciale verkiezingen zou een prima impuls kunnen geven aan de opkomst. Maar dat wordt door gebrek aan samenwerking een lastig verhaal.

Een rondje langs de provincies leverde op dat alleen in Overijssel de provincie en de waterschappen samen op trekken. “Denken vanuit de kiezer ” dat is het idee achter deze samenwerking. Concreet betekent dit dat er èèn informatiepakket komt waarin uitgelegd wordt wat de provincie doet en wat de waterschappen doen. In alle overige provincies geldt “eigen verkiezingen eerst”, dus waterschappen en provincies gaan apart uitleggen waarom het van belang is te gaan stemmen.

Volgens de griffie van Provinciale Staten in Zuid-Holland willen de leden “de eigenheid van de eigen verkiezingen meer kleur geven” en daarom is er niet gekozen voor samenwerking met de waterschappen.

Deskundigen schudden hun hoofd bij deze strategie. Twee verkiezingen op èèn dag is zo uniek dat je dat communicatief goed moet gebruiken. Dus èèn infopakket op de deurmat in plaats van twee, want dan verdwijnt er altijd wel een in de prullenmand. Hoe dan ook, de provincies lijken voor eigen glorie te gaan en dat is een gemiste kans. Een hoger opkomstpercentage kan alleen door een goede samenwerking worden bereikt. Want de kiezer weet helaas nog veel te weinig van het werk van provincie en waterschap.

Bron: Eigen verkiezingen eerst, Arian Kuil, Het Waterschap, nr. 11, november 2014

Drs. Thea de Roos-van Rooden

Hoogheemraad

Dagelijks Bestuur

Portefeuille Waterveiligheid, Keur en Erfgoed
tel: 06-50127100 twitter: @waterroos
Hoogheemraadschap van Rijnland Archimedesweg 1  Postbus 156  2300 AD Leiden