Gonja over Waterlelie

‘Waterlelie goed voor kennisuitwisseling’

In 2007 waren ze in Groningen. Georganiseerd door Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Ons voormalig DB-lid mevrouw De Vries-Leggedoor was gastvrouw, samen met mevrouw Carla Alma van Noorderzijlvest.

Gonja Hospers Spiegelaar gaat regelmatig naar de bijeenkomsten van Waterlelie. Aan haar stelde ik een aantal vragen.

Waarom bent u lid geworden van het netwerk?

Je bent geen lid. Alle vrouwelijke bestuursleden van waterschappen krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomsten en mogen komen. Ik ga er vooral heen vanwege de kennisuitwisseling.

Hoeveel dames komen naar die bijeenkomsten?

Tijdens de bijeenkomsten zijn er meestal rond de 50 à 60 dames. Landelijk zijn er 137 vrouwelijke bestuurders bij de waterschappen.
Eén van de doelstellingen van het netwerk is om een schakel te zijn tussen vrouwelijke waterschapsbestuurders. Gemiddeld 50 vrouwen per bijeenkomst is een redelijk hoog opkomstpercentage.

Draagt het netwerk bij om je kandidaat te stellen voor een zetel in een waterschapbestuur?

Ik had voor de verkiezingstijd niet gehoord van het Waterlelienetwerk. Maar in het eerste jaar na mijn benoeming heb ik een cursus gevolgd die het netwerk had georganiseerd. En ik heb de afgelopen jaren wel veel geleerd van alles wat ons door de ontvangende waterschappen aan informatie is aangeboden. De nieuwste ontwikkelingen waar de waterschappen trots op zijn, laten ze ons zien. En ondertussen leer je je collega’s kennen.

Helpt het netwerk u in uw werk als waterschapbestuurder?

Ja, ik merk dat ik gemakkelijker even iemand van een ander waterschap vraag of ze ervaring hebben met een bepaald onderdeel. En ook omgekeerd krijg ik wel mail van dames uit andere waterschappen. Waar je dan weer een antwoord voor zoekt.

Krijgt u door de bijeenkomsten inzicht in verschillen tussen de waterschappen?

Ja, je krijgt zeker inzicht in verschillen tussen de waterschappen. Alleen al de aanspreektitels verschillen. En ook merk je dat er verschil zit in de manier van besturen en de hiërarchiebeleving. Verder zit er natuurlijk ook verschil in waterschappen en waterbeheer. Alleen al vanwege de ligging.

Wat valt u dan het meeste op?

Er zijn waterschappen waar meer getrokken moet worden door de besturen om informatie boven water te krijgen. Althans, zo ervaar ik de gesprekken. Daarnaast merk ik dat we binnen dit netwerk geen last hebben van hokjes. We praten allemaal met elkaar en luisteren naar elkaars ideeën. Zonder last te hebben van de kleur of ideologische achtergrond en dat is erg plezierig. En het allerbelangrijkste van dit netwerk vind ik de bereidheid om informatie te delen en je kennis te vergroten. Ik moet daarbij wel aantekenen dat ik beslist geen voorstander ben van aparte groepjes, dus ook geen vrouwengroepjes/netwerken. In het begin was ik dan ook heel sceptisch over het nut van Waterlelie. En toch blijkt het te werken.

De vorige bijeenkomst was in Middelburg. Ik kon toen helaas niet. De volgende bijeenkomst is 17 april in Coevorden, bijna een thuiswedstrijd, dus ik zal er zeker bij zijn.

Janet Hidding

Uit: Peroneelsblad waterschap Hunze en Aa’s, Veendam