Hetty Klavers dijkgraaf

Hetty Klavers (47) is de nieuwe dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland. De installatie vond plaats in de Algemene Vergadering op 8 oktober 2013. De vertrouwenscommissie vond dat ‘zij beschikt over de kwaliteiten om een voortrekkersrol te vervullen en hierin verbindend te zijn met de omgeving’. Voordat Hetty in 2009 Programmadirecteur Deltaprogramma IJsselmeergebied werd, werkte zij in Den Haag als Stafdirecteur Netwerken bij de staf van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Daarvoor was zij Topadviseur Netwerkregie Hoofdwatersysteem, eveneens bij Rijkswaterstaat.