Inspreker Indirecte Verkiezingen

Woensdag 11 april 2012 hield de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een zogenaamd Ronde Tafel Gesprek over het wetsontwerp Indirecte Verkiezingen waterschapsbesturen. Namens Waterlelie, het netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders, was Thea de Roos-van Rooden aangemeld als inspreker om te pleiten voor een Emancipatie Effect Rapportage op dit wetsvoorstel. Hierbij haar impressie van de bijeenkomst.

Bij verkiezingen zijn twee dingen belangrijk, namelijk kieslijsten en voorkeurstemmen. Het kabinet stelt voor om de waterschapsbestuurders indirect te laten kiezen door de gemeenteraden in juni 2014. Waterlelie vreest dat bij dit systeem het aantal vrouwen in waterschapsbesturen er niet op vooruit zal gaan. Bij indirect kiezen kunnen geen voorkeurstemmen worden uitgebracht en daar zit ‘m het probleem. Bij directe verkiezingen krijgen vooral vrouwen relatief veel voorkeurstemmen en worden daardoor met voorkeur gekozen. In het Meerjaren Emancipatie Beleidsplan staat dat bij wijziging van kiestelsels de effecten daarvan op vrouwen en minderheden moeten worden gemeten. We willen kamer en kabinet graag houden aan het eigen beleid, vandaar.

Aan het einde van het gesprek zegden de kamerdleden van PvdA, VVD, D66 en CDA toe het kabinet te vragen naar een dergelijke rapportage. Ben benieuwd naar het antwoord en de reactie van de kamerleden!