Koninklijke onderscheiding voor Henny Korteweg-De Jager

Koninklijke onderscheiding voor Henny Korteweg-De Jager.

 

Op 25 maart werd bij waterschap Hollandse Delta afscheid genomen van het oude waterschapsbestuur. Tijdens deze vergadering is mevrouw Henny Korteweg-de Jager uit Dordrecht onderscheiden. Mevrouw Korteweg is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dijkgraaf Jan Geluk heeft haar de bijbehorende versierselen opgespeld.

Mevrouw Korteweg was vanaf medio 1999 lid van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta en rechtsvoorganger, waterschap De Groote Waard. Zij bleef ook op andere vlakken in de samenleving niet onopgemerkt. Zij is zeer actief lid en was twee maal voorzitter van ‘Dordrecht Soroptimist International’, een internationaal opererende club (vak)vrouwen die zich inzet ter ondersteuning van vooral vrouwen en kinderen. Daarnaast zette zij zich met betrokkenheid en toewijding ruim zeven jaren in als lid van de Raad van Toezicht voor de doelgroep van Stichting De Hoop GGZ te Dordrecht, een evangelische hulpverleningsinstelling voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen.