Maatschappelijke participatie > 15 jaar Waterlelie

NVR Nieuwsbrief, 17 november 2014: 15 jaar Waterlelie: http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=2504

Jeanine Engels

Waterlelie, het netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders bestaat dit jaar 15 jaar. Tijdens de 30ste Waterleliedag die begin oktober  werd gehouden werd bij dit jubileum stilgestaan met onder meer de uitgave van een boekwerk waarin herinneringen uit die 15 jaar in woord en beeld bijeen zijn gebracht. Daarin uiteraard ook aandacht voor de campagne die de NVR samen met Waterlelie voerde rond de waterschapsverkiezingen in 2008.

Waterlelie bracht t.g.v. haar jubileum ook een enquête uit die op initiatief van waterschapsbestuurders Klazien Hartog en Thea de Roos in maart/april 2014 onder vrouwelijke waterschapsbestuurders is gehouden. Begin 2014 telt Nederland 23 waterschappen met in totaal 595 bestuurders waarvan 126 vrouwen. Dat is 21%. In maart 2015 zijn er voor ’t eerst in ruim 6 jaar weer waterschapsverkiezingen. De grote vraag daarbij is hoe de verhouding m/v in de nieuw gekozen besturen straks zal gaan worden.

De ondervraagde vrouwen vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor vrouwen in het waterschapsbestuur. De meeste vrouwen zijn hier al actief in de eigen regio naar op zoek.  Waterlelie pleit voor een beter waterbewustzijn bij de burger, omdat dat wellicht ook kan bijdragen aan een bredere vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen in het waterschpasbestuur.

Waterlelie zal de resultaten van de enquête nog onder de aandacht van overheid en politiek brengen.

Meer informatie: www.waterlelienetwerk.nl.