Nieuwe baan voor Anke

Per 1 januari 2014 neemt Anke Dielissen (CDA) afscheid van het bestuur van waterschap Brabantse Delta. Zij gaat als gebiedsontwikkelaar, in dienst van ARK Natuurontwikkeling, aan de slag om de ecologische hoofdstructuur in het hart van de Maashorst te realiseren.

Dertien jaar waterschapsbestuur

Anke Dielissen is nu negen jaar lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, waarvan de laatste vijf jaar als loco-dijkgraaf. Daarvoor is zij vier jaar lid geweest van het algemeen bestuur van het voormalige waterschap Mark en Weerijs. De huidige bestuurstermijn voor het waterschapsbestuur is verlengd tot 1 april 2015. Vandaar dat haar vertrek nu tussentijds plaatsvindt.