Oproep  voor deelname aan Vrouwennetwerkbijeenkomst  KNW

Oproep  voor deelname aan Vrouwennetwerkbijeenkomst  KNW

Het Vrouwen Waternetwerk van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) zet in 2019 de jaarlijkse netwerkbijeenkomst in het teken van de waterschapsverkiezingen. In februari of maart 2019 organiseren we een debat met vrouwelijke waterschapsbestuurders of lijsttrekkers.

Debat met vrouwen in de waterschapsbesturen

In februari of maart 2019 willen we tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in gesprek gaan met vrouwelijke waterschapsbestuurders of lijsttrekkers. Enerzijds kunnen we stilstaan bij de positie van vrouwen in bestuur, de meerwaarde van een goede vertegenwoordiging vanuit de samenleving in het bestuur. Anderzijds is het interessant om over enkele actuele thema’s in gesprek te gaan, denk aan klimaatadaptatie, circulaire economie en de interactie tussen het waterschap en de omgeving (bewoners en ondernemers).

Heeft u als vrouw in het waterschapsbestuur interesse om deel te nemen?
Stuur dan een e-mail naar

Doelgroep van de bijeenkomst zijn alle geïnteresseerde vrouwen in de watersector en andere geïnteresseerden die op deze manier ervaringen en standpunten van vrouwelijke bestuurders willen horen. En mogelijk met hen in gesprek willen gaan.
Het tijdstip is van 15.00-18.00 uur. Een datum moet nog worden bepaald.
We willen het dit keer graag in het midden van het land organiseren.
Omdat deelname gratis is, zoeken we altijd een bedrijf dat als gastvrouw wil fungeren en de kosten op zich neemt voor koffie, thee en een drankje.

Vrouwen Waternetwerk

Dit is een netwerkgroep voor vrouwen in de watersector, als onderdeel van het KNW. Doel is om ervaringen uit te wisselen, en de positie en zichtbaarheid van vrouwen in de sector te vergroten. Elk jaar organiseren we ten minste één netwerkbijeenkomst voor alle geïnteresseerde vrouwen in de watersector. Het thema verschilt per keer. Het is een laagdrempelig bijeenkomst, waaraan geen deelnamekosten zijn verbonden, en die open staat voor iedereen, lid of niet.
Zo heeft een directeur van een drinkwaterbedrijf respectievelijk een adviesbureau heeft verteld over haar ervaringen en levenslessen. De afgelopen keer in mei 2018 stond de Blue Deal centraal en spraken we over de rol en positie van vrouwen in relatie tot internationale samenwerking.

Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW)

Het KNW is een onafhankelijk kennis netwerk in de watersector. Zij stimuleren uitwisseling van kennis, kunde en ervaring willen zo samenhang in de sector creëren. Een netwerk van circa 5.000 waterprofessionals. De leden werken o.a. bij waterschappen, drinkwatersector en adviesbureaus of zijn ZPP-er. Er worden circa 30 bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Het KNW geeft het maandblad H2O uit.
Zie verder: https://www.h2owaternetwerk.nl