Save the date! 23-04-2020

Dag allen,

maak de agenda vrij voor de 40ste waterleliedag in 2020!

Op donderdag 23 april reizen we af naar het waterschap Drents Overijsselse Delta!

Betty Poutsma overhandigt de waterlelie aan waarnemend dijkgraaf Piet Zoon.

Tekst Save the date

Zwolle, januari 2020

Voor alle vrouwelijke bestuursleden van de waterschappen/hoogheemraadschappen en de benoemde vrouwelijke fractievolgers/duoleden,

Waterlelie komt twee maal per jaar bijeen, steeds bij een ander waterschap. Dit voorjaar zal dat voor de 40e keer zijn.

Jullie zijn op donderdag 23 april 2020 de hele dag van harte welkom bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta, gevestigd te Zwolle. De definitieve uitnodigingen de ontvangstlocatie in ons gebied en het programma wordt ongeveer drie weken van tevoren verzonden.

Wil je alvast kennismaken met het Waterschap Drents Overijsselse Delta? Kijk dan op onze website www.wdodelta.nl

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Annemieke Teurlinckx of met coördinator van Waterlelie, Leonie Bruggink.

Vriendelijke groet van de vrouwelijke WDODelta bestuurders.

Arjan Doornbos, Carmen Hunger, Jolande Onderdijk, Esmee Pater, Betty Poutsma, Louise Trompert, Anna Veldhoen, Miranda Wesselink.

Save the date - Waterlelie