Stem op een Vrouw blij met zetelwinst vrouwen via voorkeursstemmen

BRON: NOS

Bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen hebben 42 vrouwen dankzij voorkeursstemmen een zetel gewonnen, meldt de stichting Stem op een Vrouw. Veel van hen waren anders niet tot het provinciebestuur toegetreden omdat ze laag op de kieslijst stonden.

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar en de Tweede Kamerverkiezingen in het jaar daarvoor, spoorde Stem op een Vrouw kiezers aan om op vrouwen te stemmen die op zogenoemde ‘onverkiesbare’ plaatsen op de lijst stonden.

Een derde en een kwart

Het lijkt er sterk op dat dit advies is opgevolgd, zegt het initiatief, dat meldt dat het aantal vrouwelijke Statenleden is gestegen van ongeveer 31 procent naar ruim 33 procent: 191 van de 570 zetels in de Staten worden nu bezet door een vrouw.

Het aantal vrouwelijke bestuurders in het waterschap neemt toe van 121 naar 145 van de in totaal 577 bestuurders. Het aandeel vrouwen steeg hier van ruim 20 naar ongeveer 25 procent.

Bertie Steur is een van de vrouwen die een zetel wonnen door voorkeursstemmen. Zij is bekend van Boer Zoekt Vrouw en deed mee aan de waterschapsverkiezingen namens de Partij voor Zeeland. Een ander voorbeeld is Soraya Layeb (PvdA) van het waterschap Amstel Gooi en Vecht.

‘Geen gemakkelijke campagne’

Voorzitter Devika Partiman van Stem op een Vrouw is trots op het resultaat. “Dit was geen gemakkelijke campagne om te voeren”, zegt ze. Er is volgens haar ook veel gestemd op vrouwen die wél hoog op de kieslijst stonden.

Vooral kiezers van de partijen GroenLinks, D66, CDA en Partij voor de Dieren stemden bij de Provinciale Statenverkiezingen vaker op een vrouw, aldus Stem op een Vrouw.