Waterleliedagen in 2012

De 25e Waterleliedag zal worden gehouden op woensdag 18 april 2012 bij het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden.
Voor de 26e bijeenkomst in het najaar heeft Rian de Feijter ons uitgenodigd bij waterschap Scheldestromen in Middelburg. De datum zal waarschijnlijk op de voorjaarsbijeenkomst in 2012 worden vastgesteld.