Nederland en de Europese wetgeving

Hilde Onderdijk-Varkevisser heeft zich, samen met oud-collega’s van Rijkswaterstaat, verdiept in de problemen waarmee wij te maken hebben gehad met betrekking tot de Nederlandse interpretatie van de Europese regelgeving en de totstandkoming, de implementatie, de effecten en de rechtsbescherming hiervan. Hilde: ‘Als voormalig Rijkswaterstater en hoofdingeland weet ik dat in het door ons opgestelde rapport ook veel handvatten zitten voor waterschappers. Ik heb het rapport getiteld Nederland en de Europese regelgeving onlangs in Zeeland mogen aanbieden aan waterschap Scheldestromen en Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Door beiden heel positief ontvangen.’ Hilde heeft aangeboden het rapport ook aan de Waterlelies te willen presenteren en uit te reiken. Die afspraak staat inmiddels voor 18 april 2012!