Vooraankondiging 38e WaterleliedagDonderdag 27 juni 2019

Vooraankondiging 38e WaterleliedagDonderdag 27 juni 2019

Lelystad, april 2019

Geachte Waterlelie,

Hierbij laat ik u weten dat de 38e Waterleliedag plaats zal vinden op donderdag 27 juni 2019 in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland.

Waterlelie is het landelijk netwerk van vrouwen in waterschapsbesturen.
Alle vrouwelijke bestuursleden van de waterschappen/hoogheemraadschappen en de benoemde vrouwelijke fractievolgers/duo-leden nodig ik hierbij uit om 27 juni de gehele dag te reserveren in de agenda.

De definitieve uitnodiging met het thema van de dag en het programma wordt ongeveer drie weken van tevoren verzonden.

Wilt u alvast kennismaken met Waterschap Zuiderzeeland, kijk dan opwww.zuiderzeeland.nl. En mocht u vragen hebben over 27 juni dan kunt u contact met ons waterschap en vragen naar mevrouw Kuenen of met de coördinator van Waterlelie. Met vriendelijke groet,

Mariët Kuenen secretariaat dijkgraaf