Vrijdag 1 november 39e waterleliedag bij AGV

Na de vooraankondiging op de website van Waterlelie, willen we u met deze uitnodiging laten wij u weten dat de 39e Waterleliedag plaats zal vinden op vrijdag 1 november 2019 in Amsterdam.

Alle vrouwelijke bestuursleden van de waterschappen/hoogheemraadschappen en de benoemde vrouwelijke fractievolgers/duo-leden worden hierbij uitgenodigd om 1 november vast te leggen in de agenda en de gehele dag te reserveren.

Deze keer zullen de vrouwelijke bestuurders van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gezamenlijk een mooi programma voor u samenstellen. De definitieve uitnodiging met het programma ontvangt u binnenkort.

Wilt u alvast kennismaken met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, kijk dan op www.agv.nl.

Met vriendelijke groet, namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Bea de Buisonjé

Dagelijks bestuurder AGV