Water zoekt vrouw

Water zoekt vrouw Toespraak van Klazien Hartog bij de Waterleliedag op 2 oktober 2014.

“Ik geloof dat het beter is in het bestuur van het waterschap alleen mannen te benoemen”

Water zoekt vrouw
Toespraak van Klazien Hartog bij de Waterleliedag op 2 oktober 2014.
“Ik geloof dat het beter is in het bestuur van het waterschap alleen mannen te benoemen”.

..Dat was in 1985 de reactie toen de waterschapsvereniging Oostzaan een vrouwelijke kandidaat naar voren schoof bij de verkiezingen van het waterschapsbestuur. Er ontstond veel commotie over dit standpunt, maar de mannelijke tegenkandidaat behaalde wel meer stemmen. Er is wel wat veranderd in de waterschapswereld, maar niet veel. In het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met dertig leden, zitten slechts vier vrouwen en het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap bestaat alleen uit vijf mannen. Tijdens de komende verkiezingen in  maart 2015, dertig jaar later, moeten wij allen onze verantwoording nemen.

Om deze reden hebben wij Thea de Roos- van Rooden en ik, het project Water Zoekt vrouw opgestart. We hebben een enquete gehouden binnen de waterschapsbesturen van Nederland. De enquête is verspreid via het vrouwennetwerk Waterlelie en via de daarvoor gemaakte website Waterzoektvrouw.nl. De betrokkenheid van de bestuurders is groot, veel dames hebben de moeite genomen om de antwoorden van commentaren en toelichtingen te voorzien waardoor we een goed beeld hebben kunnen krijgen van wat er gaande is in de besturen.

Conclusies: Uit de hoge respons van de enquête ( 63 reacties van de 126 zittende vrouwelijke bestuursleden, waarvoor dank!) kunnen we concluderen dat diversiteit in het waterschapsbestuur een belangrijk issue is onder de bestaande vrouwelijke bestuursleden. Dit zijn dagelijks- en algemeen bestuursleden van de waterschappen in Nederland.

De meeste vrouwelijke waterschapsbestuurders die gereageerd hebben, zitten voor het eerst in het bestuur, maar gelukkig is er ook bestaande kennis aanwezig. De gemiddelde leeftijd van de dames die gereageerd hebben is 52 jaar. Dat is zorgelijk, want waterbeheer verdient onze aandacht en vooral jongeren zouden betrokken moeten worden bij het waterbeheer om ook in de toekomst goede en deskundige bestuurders te krijgen en te behouden.

Omdat het waterbewustzijn in Nederland laag is, lijkt het mede daardoor ook lastiger om vrouwen enthousiast te krijgen voor een rol in het bestuur. Een beter waterbewustzijn bij de burger kan wellicht bijdragen aan een bredere vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen in het waterschapsbestuur. Het zou de diversiteit ten goede kunnen komen.

De meeste ondervraagden vinden het belangrijk dat het bestuur een afspiegeling vormt van de maatschappij (89%). Concrete actie om dit ook in de toekomst te waarborgen wordt nog niet gehouden.

We vragen daarom ook aan de Unie van Waterschappen om de handschoen op te pakken en samen met ons een plan te maken om de waterschappen toekomstbestendig te maken en diversiteit een vaste plaats te geven in de mooie toekomstplannen die voor ons liggen.