Waterschapspenning uitgereikt aan vertrekkende bestuurders Aa en Maas

Francien van de Ven zat vanaf 1 januari 2005 in het Algemeen Bestuur en vanaf 1 januari 2009 in het Dagelijks Bestuur. Tijdens haar bestuursperiode heeft zij zich ingezet voor een kostenefficiënt waterschap. Piet Beltman zat sinds 1 maart 1991 in het Algemeen Bestuur van achtereenvolgens De Maaskant en Aa en Maas. Vanaf 1 januari 1999 zat Piet in het Dagelijks Bestuur. Piet heeft vele innovaties in gang gezet zoals de Energiefabriek en blijft begaan met het nalaten van een duurzame wereld. Zowel Piet als Francien hebben zich niet voor een nieuwe termijn verkiesbaar gesteld.

Voor dijkgraaf Lambert Verheijen was de uitreiking enigszins dubbel: “Francien en Piet hebben de penning dubbel en dwars verdiend. Maar we zullen hun bestuurlijke kwaliteiten natuurlijk gaan missen.” De penning is van zilver en laat een afbeelding zien van golven, dijken en een dorp. De penning wordt op voorspraak van een waterschap door de Unie toegekend.

 

21 mei 2015 tijdens de afscheidsreceptie van de bestuurders Francien van de Ven en Piet Beltman van waterschap Aa en Maas op 20 mei kregen beide de waterschapspenning van de Unie van Waterschappen uitgereikt. De penning werd verleend vanwege de uitzonderlijke staat van dienst van beide bestuurders bij Aa en Maas.