De 18e Waterleliedag op 18 september 2008 in Ridderkerk

Op 18 september 2008 waren de Waterlelies te gast bij waterschap
Hollandse Delta. Aan het einde van de middag werd afscheid genomen van Anke van Essen, sinds 2003 – samen met Leonie – coördinator van Waterlelie. Op de site van de Nationale Vrouwen Raad doet Jeannine Engels, lid van het algemeen bestuur van Delfland, verslag van deze dag:

Circa veertig vrouwelijke waterschapsbestuurders kwamen op 18 september bijeen in Ridderkerk, de nieuwe zetel van waterschap Hollandse Delta. Daar ontving de dijkgraaf, de heer Jan Geluk, de dames hartelijk. Anneke van Veen – tot voor kort dagelijks bestuurslid – gaf een helder inzicht in het karakter van dit waterschap: enerzijds zeer verstedelijkt gebied en anderzijds platteland; dat stelt zeer verschillende eisen. Daarna kregen de Waterlelies uitleg over de dijkversterking bij het Flaauwe Werk op Goeree en over het herstel van de Strypse Wetering op Voorne. ’s Middags werden deze gebieden bekeken.

Aan het eind van de dag kwamen de Waterlelies terug in het gemeenlandshuis. Daar aangekomen bleken er enkele hoogwaardigheidsbekleders te zijn, maar ook de kinderen en kleinkinderen van Anke van Essen, coördinator van Waterlelie. De burgemeester van Spijkenisse, mevrouw Salet, hield een toespraak waarin de vele verdiensten van Anke, onder andere voor de Waterlelies, onder de loep werden genomen. Onder luid applaus speldde zij daarna Anke de speld op die hoort bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een feestelijk slot dus.