De 19e Waterleliedag op 10 juni 2009 in Amsterdam

Lammy Garming

Op de eerste Waterleliedag van deze bestuursperiode werden we ontvangen door loco-dijkgraaf Lammy Garming van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam. Vele nieuwe dames maakten kennis met elkaar en met hen die al meerdere jaren bestuurder bij een waterschap waren. Diverse dames hadden de aangeboden cursussen in het kader van het project ‘Water zoekt Vrouw’ gevolgd en de felicitatiebijeenkomst op 7 februari bezocht, waardoor zij zich niet helemaal meer vreemd voelden.

Lammy Garming heeft haar waterschap gepresenteerd. Als enige waterschap heeft AGV met een gemeente (Amsterdam) een ambtelijke uitvoeringsorganisatie gevormd op de werkgebieden riolering, drinkwater en grondwater: Waternet. Gedeelde kennis en bedrijfsvoering onder één dak; dat geeft schaalvoordelen en bespaart vele miljoenen.

Hoofd marketing Annemarie Kornman van AGV/Waternet maakte duidelijk wat bedoeld werd met ‘Beleefd praten over water’. Leef je in in wat er bij de mensen speelt als het gaat om water en kijk hoe je ze daar interactief bij kunt betrekken. Zorg ervoor dat je het proces daarbij goed aanpakt.

 

Rob Ververs van AGV/Waternet lichtte watervraagstukken en de ruimtelijke ordening toe. De geschiedenis van het ontstaan van De Bijlmer (eerste pogingen tot drooglegging in 1749) en de huidige grondwaterproblematiek waren de inleiding tot de fietstocht ’s middags. Lida Schelwald-van der Kley, DB-lid van Waterschap Zuiderzeeland, had een boek geschreven over ‘Water & Culture’. Vele landen waren daarvoor bezocht. Gelukkig kon zij in een kort tijdsbestek vertellen over water in de wereld, de schaarste, de overvloed, de beleving van water in traditionele culturen. Kortom, hoe belangrijk water is. Lida had voor alle deelnemers een exemplaar ter beschikking, waarvoor dank. Na de goedverzorgde lunch zijn we op de fiets gestapt. Onder zonnige en droge omstandigheden hebben we Amsterdan-Zuidoost bezocht. Tot slot hebben we onder het genot van een drankje en heerlijke hapjes nagepraat over deze dag die goed was voorbereid door de dames Gabriele van der Linden en José van der Loos (AGV/Waternet) en de sprekers.

Hartelijk dank aan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor de gastvrijheid en het boek over de geschiedenis van het waterschap en hartelijk dank aan Lammy Garming voor deze indrukwekkende en leerzame 19e Waterleliedag.