De 22e Waterleliedag op 27 oktober 2010 in Leusden

Dijkgraaf Annemarie Moons

De vrouwelijke bestuurders van Vallei & Eem, Annemarie Moons (dijkgraaf), Evelien Blom (DB), Marjan Brouwer (DB), Lineke van Bruggen en Franciska van Hierden (beiden AB), waren enthousiast over de hoge opkomst.

 

Annemarie Moons gaf de aftrap en na een korte inleiding over het werkgebied van het waterschap werd ingezoomd op het voornemen van waterschap Vallei & Eem en waterschap Veluwe om te fuseren. Hiervoor is onder meer een bestuurskrachtmeting uitgevoerd en Annemarie geeft de aanwezigen mee dat waterschapsbestuurders absoluut veel kunnen hebben aan een dergelijk instrument.

‘Hoogwaterbescherming, zaak van de waterschappen of niet?’

Annemieke Nijhof licht het HWBP toe

 

Het overnemen van een deel van de Rijksfinanciering op het gebied van waterveiligheid betekent enerzijds een bevestiging en versteviging van het bestaansrecht van de waterschappen. Anderzijds zorgt het overnemen van de muskusrattenbestrijding nog voor een behoorlijk traject voor de waterschappen. Onderwerpen als solidariteit (moeten waterschappen die geen keringen hebben wel of niet meebetalen) en hoe financieren waterschappen de ‘noodwet’, werden op deze ochtend besproken.

Annemieke Nijhof, directeur-generaal Water bij het ministerie van I&M, betoogde dat water geen politiek thema is (!) en dat de geldpot in Den Haag op is. In dat licht bezien vindt zij het van groot belang dat waterschappen niet afhankelijk worden van de waan van de dag en zich hiervan bewust zijn. Zij is ervan overtuigd dat waterschappen moeten blijven bestaan. Zij ziet de kracht van de waterschappen in de deskundigheid, de directe relatie met de inwoners en in de gebiedskennis. Waterschappen weten wat nodig is om kwaliteit te leveren en kunnen dat gericht berekenen. Een reële gedachte is dat water het straks aflegt tegen asfalt, want een gat in het wegdek voelt de burger direct en een iets slechter wordende dijk niet. Annemieke zou het liefst een grondwetwijziging zien waarin duidelijk staat dat waterschappen er voor de veiligheid zijn, die primaire dijken goed beheren. Gezien de komende tijd adviseert zij de waterschappen om goed op te letten en alert te reageren op politieke ontwikkelingen.

Netwerken in Spakenburg

 

 

Het middaggedeelte werd gebruikt om met elkaar informeel van gedachten te wisselen over de gevolgen van de spoedwet, over het besturen van waterschappen en waar je als vrouwelijke bestuurder tegenaan loopt en over nog veel meer zaken. Dit gebeurde op locatie in Spakenburg, waar ook diverse projecten rond de dijkverbetering bekeken werden. Na een demonstratie palingroken, volgden een genoeglijke borrel en een heerlijk diner.

De volgende Waterleliedag is op 27 april 2011 bij waterschap Brabantse Delta in Breda.