De 23e Waterleliedag op 27 april 2011 in Breda

Anke bedankt Marleen

Op woensdag 27 april 2011 stonden de deuren van waterschap Brabantse Delta voor ons open voor de 23e Waterleliedag. Om 10.00 uur werden we welkom geheten door dagelijks bestuurslid Anke Dielissen en dijkgraaf Joseph Vos.

Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en Nationaal waterrecht aan de Universiteit van Utrecht, hield een boeiende inleiding over een actueel onderwerp: Brengt het Bestuursakkoord Water beter waterbeheer (1430 Kb)?

 

Na een korte pauze gaf Thea de Roos een toelichting op haar activiteiten als waterambassadeur van het A&O-fonds Waterschappen. Daarna discussieerden we over het wetsvoorstel indirecte verkiezingen in het genderperspectief.

Na de lunch volgde een excursie naar de Overdiepse Polder, waar een project in het kader van Ruimte voor de Rivier werd bezocht. In het informatiecentrum kregen we een toelichting van de projectleider, Maartje Thijssen, en een bewoonster, Yvonne Fleerakkers. Terug in Breda was er een rondleiding door kasteel Bouvigne, gevolgd door een borrel en een afsluitend diner.

Veel dank aan de collega’s van Brabantse Delta voor deze leuke en interessante netwerkdag!