De 25e Waterleliedag bij Rijnland 18 april 2012

De Waterlelies in Leiden

De 25e bijeenkomst van Waterlelie, het netwerk voor vrouwelijke waterschapsbestuurders, had een feestelijk tintje en een verrassend motto: ‘Water is alles, behalve blauw’. Plaats van samenkomst was het gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap in Leiden. Rijnlands hoogheemraad en initiatiefnemer van Waterlelie, Thea de Roos-van Rooden, zette bij de opening coördinator Leonie Bruggink in de spotlights.

Leonie is sinds 2003 de motor achter het netwerk en zonder haar zou er geen 25e bijeenkomst zijn geweest! Zij coördineert de organisatie rondom het netwerk vanaf de 8e bijeenkomst bij Wetterskip Fryslân. Leonie zelf blikte terug op de beginperiode van Waterlelie en memoreerde aan de bijeenkomst in 1999 waar de Unie van Waterschappen de belangstelling peilde voor een netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders. De aanwezige vrouwen vonden dat een goed idee en daarna nam Thea de Roos, dijkgraaf van het toenmalige waterschap Het Lange Rond in Alkmaar, het initiatief tot het oprichten van Waterlelie. Het netwerk kreeg 5000 gulden van de Unie voor de aanloopkosten en daarna moest het zichzelf kunnen bedruipen.

In 2000 vond de eerste bijeenkomst plaats bij het waterschap van dijkgraaf Thea in Schermerhorn. Sindsdien is Waterlelie jaarlijks tweemaal bijeen gekomen bij bijna alle waterschappen. Leonie had goed nieuws, want vanaf nu gaat de Unie van Waterschappen het netwerk administratief ondersteunen.

Waterschappen in internationaal perspectief

De eerste spreker was de dijkgraaf van Rijnland, Gerard Doornbos. Hij feliciteerde Waterlelie met deze 25e bijeenkomst en prees de goede relatie met de Unie. Dijkgraaf Doornbos was gevraagd te spreken over het onderwerp waterschappen in internationaal perspectief. Binnen het dagelijks bestuur van de Unie behartigt hij de portefeuille Internationale Zaken. Doornbos stelde vast dat dit onderwerp gevoelig ligt in politiek en samenleving.  Moeten gemeenten en waterschappen zich wel bezighouden met internationale projecten? Ja, betoogde hij, er is internationaal een rol weggelegd voor de waterschappen, maar doe dat niet met geld. Doe dat wel met kennis, met governance en gebundeld via de gouden driehoek: onderzoek, overheid en bedrijfsleven.

Waterschappen en diversiteit

Na Gerard sprak Miriam van Kuijk, secretaris-directeur van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, over het onderwerp waterschappen en diversiteit. In haar bijdrage ‘Gelijk of anders’ schetste zij de noodzaak om te komen tot meer diversiteit bij de waterschappen. De huidige opbouw van het medewerkersbestand bij waterschappen, is blank, mannelijk en ruim boven de veertig. Deze personele samenstelling van het in Rotterdam gevestigde waterschap past helemaal niet bij de multiculturele Rotterdamse samenleving. Haar waterschap stimuleert het diversiteitsdenken door regelmatig studenten uit te nodigen en hen concreet te laten zien wat een waterschap doet. Via sollicitatietrainingen worden medewerkers alerter en herkennen zij valkuilen bij gesprekken met bi-culturele sollicitanten. Zij riep de Waterlelies op hun unique sellingpoints te benutten en te zorgen voor diversiteit op de kieslijsten.

Nederland en de Europese regelgeving

Na een korte pauze gaf oud-medewerker van Rijkswaterstaat Hilde Onderdijk-Varkevisser een toelichting op het rapport Nederland en de Europese regelgeving. Een mooi voorbeeld van EU-wetgeving op onze samenleving is de Europese Kaderrichtlijn Water uit 2000. Die verplicht tot stroomgebiedbeheerplannen in 2015 en vervolgens tot het in 2028 chemisch en ecologisch op orde hebben van ons oppervlakte- en grondwater. Nu blijkt dat deze richtlijn negatief uitpakt voor de landbouw, wordt de Tweede Kamer wakker, maar veel te laat.

Daarna volgde een interactieve workshop onder leiding van Martine Leewis, algemeen bestuurslid van Rijnland.  Zij daagde de Waterlelies uit hun mening te geven aan de hand van stellingen. Bijvoorbeeld: is het Waterlelienetwerk stigmatiserend? Wat vind je ervan als er ook mannen komen? Nee, een meerderheid vond het vrouwennetwerk niet stigmatiserend en wilde liever geen mannen. Het wordt dan veel te groot en daarmee gaan zowel doelstelling als kleinschaligheid verloren.

Naar Den Haag en discussie Indirecte Verkiezingen

Het middagprogramma begon in de bus op weg naar de Tweede Kamer in Den Haag. Daar werden we ontvangen door Eva en Noor van de VVD-fractie. Na een interessante rondleiding door het gebouw, spraken we een half uur met Tweede Kamerlid Willibrord van Beek over het wetsvoorstel Indirecte Verkiezingen. Hij spitste de discussie toe door te stellen dat het wetsvoorstel het voortbestaan van de waterschappen garandeert. Met het aannemen van de geamendeerde motie-Schouw  (in december 2011) is een kamermeerderheid voor het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies. Dat uitgangspunt leidde tot heftige reacties bij enkele Waterlelies van VVD-huize, die vonden dat een liberale partij vóór directe verkiezingen zou moeten zijn. Voorts wezen andere Waterlelies op de methode Scheldstromen (brief in brief stemmen), op de goede ervaringen met gecombineerde verkiezingen elders, op de positie van de specifieke waterschapspartijen Water Natuurlijk en Algemene Waterschaps Partij en op het feit dat indirecte waterschapsverkiezingen niet de uitkomst waren van een politieke discussie, maar van politieke onderhandelingen bij het regeerakkoord. Van Beek begreep de emoties en de argumenten, het wetsontwerp was zeker nog geen gelopen koers. Maar volgens hem was het niet realistisch te denken dat er een meerderheid in de kamer zou zijn voor directe verkiezingen tegelijk met de gemeenteraad. Er is wél een meerderheid voor het ‘bestuurlijk onthoofden’ van de schappen.

Terug in Leiden

Terug in Leiden maakten we een rondvaart door de Leidse grachten en sloten we af met een buffet in een Thais restaurant.  Namens de Unie kregen de Waterlelies een paraplu en de dvd ‘Nederland van Boven’. Na de Rijnlandse organisatie hartelijk bedankt te hebben voor deze bijzondere en interessante dag, ging iedereen huiswaarts met de zekerheid dat de 26e bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 5 september 2012  bij waterschap Scheldestromen in Middelburg.

De Waterlelies in Leiden

De 25e bijeenkomst van Waterlelie, het netwerk voor vrouwelijke waterschapsbestuurders, had een feestelijk tintje en een verrassend motto: ‘Water is alles, behalve blauw’. Plaats van samenkomst was het gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap in Leiden. Rijnlands hoogheemraad en initiatiefnemer van Waterlelie, Thea de Roos-van Rooden, zette bij de opening coördinator Leonie Bruggink in de spotlights.

Leonie is sinds 2003 de motor achter het netwerk en zonder haar zou er geen 25e bijeenkomst zijn geweest! Zij coördineert de organisatie rondom het netwerk vanaf de 8e bijeenkomst bij Wetterskip Fryslân. Leonie zelf blikte terug op de beginperiode van Waterlelie en memoreerde aan de bijeenkomst in 1999 waar de Unie van Waterschappen de belangstelling peilde voor een netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders. De aanwezige vrouwen vonden dat een goed idee en daarna nam Thea de Roos, dijkgraaf van het toenmalige waterschap Het Lange Rond in Alkmaar, het initiatief tot het oprichten van Waterlelie. Het netwerk kreeg 5000 gulden van de Unie voor de aanloopkosten en daarna moest het zichzelf kunnen bedruipen.

In 2000 vond de eerste bijeenkomst plaats bij het waterschap van dijkgraaf Thea in Schermerhorn. Sindsdien is Waterlelie jaarlijks tweemaal bijeen gekomen bij bijna alle waterschappen. Leonie had goed nieuws, want vanaf nu gaat de Unie van Waterschappen het netwerk administratief ondersteunen.

Waterschappen in internationaal perspectief

De eerste spreker was de dijkgraaf van Rijnland, Gerard Doornbos. Hij feliciteerde Waterlelie met deze 25e bijeenkomst en prees de goede relatie met de Unie. Dijkgraaf Doornbos was gevraagd te spreken over het onderwerp waterschappen in internationaal perspectief. Binnen het dagelijks bestuur van de Unie behartigt hij de portefeuille Internationale Zaken. Doornbos stelde vast dat dit onderwerp gevoelig ligt in politiek en samenleving.  Moeten gemeenten en waterschappen zich wel bezighouden met internationale projecten? Ja, betoogde hij, er is internationaal een rol weggelegd voor de waterschappen, maar doe dat niet met geld. Doe dat wel met kennis, met governance en gebundeld via de gouden driehoek: onderzoek, overheid en bedrijfsleven.

Waterschappen en diversiteit

Na Gerard sprak Miriam van Kuijk, secretaris-directeur van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, over het onderwerp waterschappen en diversiteit. In haar bijdrage ‘Gelijk of anders’ schetste zij de noodzaak om te komen tot meer diversiteit bij de waterschappen. De huidige opbouw van het medewerkersbestand bij waterschappen, is blank, mannelijk en ruim boven de veertig. Deze personele samenstelling van het in Rotterdam gevestigde waterschap past helemaal niet bij de multiculturele Rotterdamse samenleving. Haar waterschap stimuleert het diversiteitsdenken door regelmatig studenten uit te nodigen en hen concreet te laten zien wat een waterschap doet. Via sollicitatietrainingen worden medewerkers alerter en herkennen zij valkuilen bij gesprekken met bi-culturele sollicitanten. Zij riep de Waterlelies op hun unique sellingpoints te benutten en te zorgen voor diversiteit op de kieslijsten.

Nederland en de Europese regelgeving

Na een korte pauze gaf oud-medewerker van Rijkswaterstaat Hilde Onderdijk-Varkevisser een toelichting op het rapport Nederland en de Europese regelgeving. Een mooi voorbeeld van EU-wetgeving op onze samenleving is de Europese Kaderrichtlijn Water uit 2000. Die verplicht tot stroomgebiedbeheerplannen in 2015 en vervolgens tot het in 2028 chemisch en ecologisch op orde hebben van ons oppervlakte- en grondwater. Nu blijkt dat deze richtlijn negatief uitpakt voor de landbouw, wordt de Tweede Kamer wakker, maar veel te laat.

Daarna volgde een interactieve workshop onder leiding van Martine Leewis, algemeen bestuurslid van Rijnland.  Zij daagde de Waterlelies uit hun mening te geven aan de hand van stellingen. Bijvoorbeeld: is het Waterlelienetwerk stigmatiserend? Wat vind je ervan als er ook mannen komen? Nee, een meerderheid vond het vrouwennetwerk niet stigmatiserend en wilde liever geen mannen. Het wordt dan veel te groot en daarmee gaan zowel doelstelling als kleinschaligheid verloren.

Naar Den Haag en discussie Indirecte Verkiezingen

Het middagprogramma begon in de bus op weg naar de Tweede Kamer in Den Haag. Daar werden we ontvangen door Eva en Noor van de VVD-fractie. Na een interessante rondleiding door het gebouw, spraken we een half uur met Tweede Kamerlid Willibrord van Beek over het wetsvoorstel Indirecte Verkiezingen. Hij spitste de discussie toe door te stellen dat het wetsvoorstel het voortbestaan van de waterschappen garandeert. Met het aannemen van de geamendeerde motie-Schouw  (in december 2011) is een kamermeerderheid voor het onderbrengen van de waterschappen bij de provincies. Dat uitgangspunt leidde tot heftige reacties bij enkele Waterlelies van VVD-huize, die vonden dat een liberale partij vóór directe verkiezingen zou moeten zijn. Voorts wezen andere Waterlelies op de methode Scheldstromen (brief in brief stemmen), op de goede ervaringen met gecombineerde verkiezingen elders, op de positie van de specifieke waterschapspartijen Water Natuurlijk en Algemene Waterschaps Partij en op het feit dat indirecte waterschapsverkiezingen niet de uitkomst waren van een politieke discussie, maar van politieke onderhandelingen bij het regeerakkoord. Van Beek begreep de emoties en de argumenten, het wetsontwerp was zeker nog geen gelopen koers. Maar volgens hem was het niet realistisch te denken dat er een meerderheid in de kamer zou zijn voor directe verkiezingen tegelijk met de gemeenteraad. Er is wél een meerderheid voor het ‘bestuurlijk onthoofden’ van de schappen.

Terug in Leiden

Terug in Leiden maakten we een rondvaart door de Leidse grachten en sloten we af met een buffet in een Thais restaurant.  Namens de Unie kregen de Waterlelies een paraplu en de dvd ‘Nederland van Boven’. Na de Rijnlandse organisatie hartelijk bedankt te hebben voor deze bijzondere en interessante dag, ging iedereen huiswaarts met de zekerheid dat de 26e bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 5 september 2012  bij waterschap Scheldestromen in Middelburg.


 

Welkom, dit is het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat 59 in Leiden. In dit historische gebouw vindt op woensdag 18 april 2012 de 25e Waterleliedag plaats. Deze bijeenkomst wil natuurlijk niemand missen!

Vorige week is de uitnodiging per mail verstuurd naar alle vrouwelijke waterschapsbestuurders. Helaas hebben we niet van iedereen het juiste e-mailadres. Toch willen we iedereen in de gelegenheid stellen zich aan te melden. Heb je geen mail gekregen en wil je toch komen? Bekijk dan de uitnodiging en meld je aan! Er is een kleine wijziging in het ochtendprogramma: Miriam van Kuijk spreekt voor Hilde Onderdijk, dit in verband met Miriams agenda.