De 26e Waterleliedag op 5 september 2012 in Middelburg

De Waterlelies voor het kantoor van Scheldestromen

Woensdag 5 september 2012 werd de 26e Waterleliedag gehouden bij waterschap Scheldestromen in Middelburg. De vrouwelijke waterschapsbestuurders kregen informatie over een actueel onderwerp, de Hedwigepolder, en bezochten de kustversterking bij Breskens.

Dagelijks bestuurder Sophie van ’t Westeinde heette ons hartelijk welkom en introduceerde dijkgraaf Toine Poppelaars, die een presentatie gaf over het waterschap. Scheldestromen is ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. Het werkt nauw samen met de provincie Zeeland en er bestaan plannen voor de oprichting van een gezamenlijk facilitair bedrijf.

Hedwigepolder

Denis Steijaert schetste in zijn voordracht over de Hedwigepolder het Zeeuwse dilemma in wat bekend staat als het Westerscheldedossier. Als gevolg van de uitdieping van de Westerschelde – om de haven van Antwerpen bereikbaar te houden voor grote schepen – hebben Nederland en België afspraken gemaakt over de natuurcompensatie in de Hedwigepolder. Dat betekent dat deze polder onder water zal worden gezet. De zeven agrariërs, die – saillant feit – hun grond pachten van een Belgische eigenaar, verzetten zich met hand en tand tegen deze ontpoldering. De emoties zijn hoog opgelopen en de uitvoering van deze afspraak is daarom doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Kustversterking Breskens

Na de lunch gingen we met de ferry Vlissingen-Breskens naar de kustversterking bij Breskens. Dit project is het derde van vijf deelprojecten die het waterschap op het programma heeft. We bekeken de betonnen muur die de dijk bij de Scheldeveste verhoogt en we liepen over kakelvers asfalt naar het badstrand. Daar wordt de dijk eveneens verhoogd en het klei vervangen door stenen. De kustversterking van 2,4 kilometer kost 13,8 miljoen euro. In oktober aanstaande moet het werk klaar zijn. Tot die tijd draait de tijdelijke asfaltcentrale op volle toeren.

De dag werd afgesloten met een buffet op het waterschapskantoor. We kijken met voldoening terug op een geslaagde netwerkdag. Dank jullie wel, Zeeuwse collega’s!

 


De datum voor de volgende Waterleliedag is bekend! Op woensdag 5 september 2012 zal de 26e Waterleliedag worden gehouden bij waterschap Scheldestromen in Middelburg. Rian de Feijter en haar collega’s willen ons heel graag welkom heten in Zeeland.

De planning voor 2013 staat globaal in de steigers. In het voorjaar zouden we naar waterschap Velt en Vecht kunnen gaan. Dit waterschap, dat per 1 januari 2013 zal fuseren met waterschap Regge en Dinkel, heeft sinds 1 januari 2012 Albertine van Vliet als nieuwe parttime dijkgraaf. Er wordt nog overlegd over een definitieve datum. In het najaar van 2013 zijn we welkom bij waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem.