De 33e Waterleliedag bij waterschap Roer en Overmaas

 De waterleliedagen zijn steeds weer boeiende studiedagen voor vrouwelijke waterbestuurders.

2 maal per jaar wordt er een netwerkdag georganiseerd bij een van de waterschappen in ons land. Vandaag worden we ontvangen door de dames van waterschap Roer en Overmaas in Sittard.

Na een presentatie over het waterschap, gaan we op locatie kijken hoe het waterschap met water- en bodembeheer werkt in Zuid Limburg.
In de Limburgse heuvels stroomt het water de heuvels af, richting de laaggelegen dorpen. Bij Noorbeek hebben ze rondom regenwaterbuffers aangelegd op de hellingen. Tussen de akkers liggen groene grasstroken die het water geleiden naar deze opvangbassins. Na een bui laten ze zo’n bassin, binnen een dag, langzaam weer leegstromen.

Langs de Maas, op de grens met België, wordt grootscheeps grind gewonnen. Met de opbrengst van verkoop van het grind, worden de uiterwaarden verbreed om het risico op overstroming te verlagen. (Van eens in de 50 jaar naar een kans van eens in de 250 jaar. Op de verdiepte uiterwaarden wordt ter compensatie een natuurgebied aangelegd. Nu ziet het er vreselijk uit, maar de verwachting is, dat het erg mooi wordt. Aan de overkant, op plekken waar de Maas al vrij spel heeft gekregen is een enorme variatie aan planten te vinden. Op één ochtend telde we bij een IVN-excursie al eens 150 soorten.

Pagina 1 van 2

Waterleliedag 27-10-2016

Hoeve Hartelstein, hier (foto die bij de hoeve aan de wand hing) nog omgeven door groen, maar bij ons bezoek alleen nog een mooie tuin op het binnenterrein. Eromheen alleen maar afgraving.

Met dank aan de sprekers van vandaag, de overige dames van het bestuur, en aan de heer Ruud van Heel die ons de hele dag rondgeleid heeft.

Anita Slaats Damen
Burger-lid bestuur waterschap Aa en Maas