De 28e Waterleliedag op 6 november 2013 in Doetinchem

img_2550_berkelzompen.jpgBerkelzomp

Rijnlands model

Na een hartelijke ontvangst door de collega’s van Rijn en IJssel hield dijkgraaf Hein Pieper een inleiding over het Rijnlands model. Volgens hem zijn samenlevingen en organisaties doortrokken van het Anglo-Amerikaanse shareholder value-denken. Aan dat systeem zitten nadelen en er valt af te dingen op de uiteindelijke resultaten. Pieper is een uitgesproken aanhanger van het Rijnlands model, waarin de belangen van alle stakeholders in de samenleving en in organisaties serieus worden genomen. In dat model wordt rekening gehouden met maatschappelijke factoren, zoals natuur, milieu en werkgelegenheid bij het ondernemen. Met innovatie, design en vernieuwingen op het gebied van kunst en wetenschap. Hein Pieper bood aan om hier nog een keer met ons verder over te discussiëren. Dit  voorstel werd door een aantal vrouwen van harte ondersteund. Dus daar horen wij meer van via ons Waterlelie-netwerk!

Marke Mallem & Berkelzomp

We lunchten in het dorpshuis van Almen terwijl er twee zeer interessante inleidingen werden gehouden. De eerste ging over de Marke Mallem, een burgerinitiatief dat gronden langs de Berkel bij Eibergen beheert, onderhoudt en inricht. Met de werknaam Marke Mallem wordt teruggegrepen naar de vroegere ‘boermarke’ waarin belanghebbenden in en rond het gebied actief meedachten en meewerkten. De stichting betrekt lokale inwoners en verenigingen actief bij de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de gronden. De tweede inleiding ging over de Berkelzomp. Een hele enthousiaste stichting vaart en onderhoudt schepen die naar oud model opnieuw zijn gebouwd, voor rondvaarten op de Berkel. Dit hebben wij dan ook gedaan.

Meanderproject

Op de boot vertelden projectleiders van het waterschap en de gemeente Lochem over een groot meanderproject. Op het traject tussen Almen en stuw De Kap mag de Berkel weer meanderen. Steile en kale oevers en moerasachtige flauwe oevers wisselen elkaar af. Dood hout laten ze in het water liggen of brengen ze expres aan. Hierdoor ontstaat veel meer variantie in stroomsnelheid, waterdiepte en plantengroei. Daardoor kunnen meer soorten planten en dieren hier in de nabije toekomst leven.
De stuwen Besselink en Warken worden passeerbaar voor vissen. Op beide plaatsen komt een omleiding met cascades; een soort traptreden. Door meerdere cascades op een bepaalde afstand van elkaar te plaatsen, kunnen vissen het hoogteverschil van de stuw overbruggen en zo stroomopwaarts zwemmen.

Landbouw en milieu

De lage en vaak natte landbouwgronden langs de Berkel worden ingericht als extensief beheerd natuurgebied. Dankzij een kavelruil komen er voor de landbouw grotere huiskavels en komen veldkavels in het Berkeldal dichter bij de boerderijen te liggen. Dit scheelt de boeren op jaarbasis in totaal zo’n 2.000 transportkilometers. Dat is economisch gunstig voor de boeren én goed voor het milieu.

Mooier en aantrekkelijker

Naast een mooiere en schonere Berkel komt er meer gelegenheid voor recreatie. Het zwembad krijgt meer ruimte voor de ligweide en de Berkel is straks beter bereikbaar vanuit het centrum van Almen. Langs de Berkel komen struinpaden. Zo kan iedereen nog beter van het gebied genieten.

Na de boottocht kregen wij in het gemeentehuis van Lochem van de wethouder nog een toelichting op het verplaatsen van het gemeentehuis en de inrichting van de omgeving. Een lastig project dat door goed samenwerken en door serieus naar de inbreng van de burger te luisteren tot een mooi resultaat heeft geleid.

De dag eindigde in het waterschapshuis met een voedzame en gezonde maaltijd. Veel dank aan de organisatoren, onze AB- en (drie!) DB-collega’s van waterschap Rijn en IJssel.

Aaltje Schouten-Saarloos

 

 

 

Tijdens onze netwerkdag op 6 november is ontmoetingsplaats Oase aan de orde gekomen. Waterschap Rijn en IJssel organiseert op 14 november deze innovatieve bijeenkomst in de DRU in Ulft.

 


uitnodiging_28e_waterleliedag