De 29e Waterleliedag op 10 april 2014 in Delft

Het is een heerlijke droge lentedag met af en toe een beetje zon. Vanaf 10.00 uur kwamen de 55 deelnemers binnenlopen in het mooie Gemeenlandshuis te Delft voor een netwerkdag met als thema samenwerken.

Na een vriendelijk welkomstwoord van loco-dijkgraaf Adri Blom kwam onze spil van het Waterlelienetwerk Leonie Bruggink aan het woord. Het blijkt dat het reeds de 29ste keer is dat we bij een waterschap samenkomen in de 15 jaar dat het netwerk bestaat.

De grondlegger van de Waterlelie Thea de Roos meldt vervolgens dat ze na de verkiezingen van volgend jaar gaat stoppen als waterschapsbestuurder en zodoende ook met het bijhouden van de website. Daarom zoekt ze een opvolgster die deze taak van haar overneemt. Ook is Waterlelie actief geworden op twitter: @waterlelie2000

De loco-dijkgraaf  Adri vertelt vervolgens over het hoogheemraadschap van Delfland. Opvallend bij dit waterschapgebied is de ligging ver onder NAP met een zeer dichte bevolking en zelfs 45% verharding. Deze verharding is ontstaan met name door het grote aantal kassen.Door de klimaatverandering met meer hoosbuien en langere periode van droogte is ruimte voor waterberging noodzakelijk. Om die ruimte te creëren moesten kassen gesloopt worden. De kosten waren daardoor zeer hoog. Om ruimte te winnen wordt het regenwater ondergronds opgeslagen. Het waterschap heeft een grote waterkwaliteit-verbetering bereikt door alle glastuinders aan te sluiten op de riolering.

Het project voor de kustverdediging bij de pier van Scheveningen heeft op ons veel indruk gemaakt. Met name ook hoe met burgerparticipatie dit project zodanig kon worden uitgevoerd dat iedereen er blij mee was. Door versterking en verbreding van strand en boulevard hoefde het niet hoger te worden. Het uitzicht op zee van de kustbewoners kon blijven gehandhaafd.

Bij de ontwikkelingen in de Commandeurpolder zijn door intensieve interactie en burgerparticipatie de kosten beperkt gebleven.

De zandmotor voor de kust ligt er nu 2 jaar. Na 5 jaar zal pas duidelijk zijn of dit werkt. Is zandsuppletie op één plek effectiever dan verdeling over de gehele kust? Voorlopig levert het tijdelijk meer natuur en recreatieruimte op.

Voor samenwerking en begrip van de betrokken bewoners te krijgen is een goede beeldvorming van belang. Ingenieurs hebben wel kennis van techniek, maar ze hebben ook competenties nodig om goed te kunnen samenwerken. Ingenieurs vragen zich af hoe bepaalde zaken moeten worden uitgevoerd, maar de bewoners willen weten waarom is iets nodig en wat betekent dat voor mij en voor mijn omgeving.

Na dit enthousiaste verhaal gaan we lunchen met heerlijke broodjes in de Albrechthal.

Dan staan de fietsen klaar en begeven ons naar de klepstuw in het centrum van Delft. Door de toename van hoosbuien ontstond er wateroverlast in het centrum van Delft. De grachten stroomden over. Er is een innovatieve oplossing bedacht. Alle watertoevoer openingen zijn nu voorzien van klepstuwen. Bij weersvoorspellingen van hevige neerslag kunnen deze klepstuwen het centrum van Delft behoeden voor wateroverlast. Deze stuwen konden niet aan de kades worden vastgemaakt en mochten geen invloed hebben op het historische beeld. Dit is prachtig opgelost door de stuwen te verankeren in de bodem en kantelend uit te voeren.

We fietsen door naar Delftse Hout bij restaurant Knus. We kijken hier rond. Dit natuurgebied met grote natuurplas wordt massaal bezocht door wandelaars meestal met hond, zwemmers en sportvissers. Door toename van de voedselrijkdom ontstaat hier bij warm weer blauwalg. Omdat dit giftig is, kan het water niet meer gebruikt worden om te zwemmen. Wat is de oorzaak? De voedselrijke bodem, de honden en mensen in het water, het visvoer van de hengelaars? Alles telt mee. De bodem met veel blad blijkt de hoofdoorzaak. Samen met de gemeente Delft is er gezocht naar oplossingen. Een groot deel van de plas is uitgebaggerd en bomen langs het water zijn gekapt. Hengelaars worden aangesproken om visvoer te beperken. Helaas is met al deze ingrepen nog niet zeker of blauwalg voorkomen kan worden. Intensieve controle in het zwemseizoen blijft nodig.

Bij een lekkere kop koffie/thee met appeltaart worden de resultaten van de enquête ter voorbereiding van de verkiezingen toegelicht door initiatiefnemer, Klazien Hartog, algemeen bestuurslid van Hollands Noorderkwartier. Ruim 50% heeft meegedaan. Van deze deelnemers gaat ruim de helft na deze bestuursperiode stoppen. Begrijpelijk gezien de hoge leeftijd en de vele jaren dat men al aan het bestuur deelneemt. De gehele uitslag zal binnenkort verschijnen op de deze website en de website Water zoekt Vrouw.

We fietsen terug naar Delfland en een groot deel van de deelnemers gaat mee naar het restaurant La Famiglia voor een heerlijk Italiaans diner.

Leonie meldt tenslotte dat de volgende netwerkbijeenkomst zal plaatsvinden in Brabant bij Waterschap De Dommel op donderdag 2 oktober 2014.

Plonie van Campen, Waterschap De Dommel

11 april 2014


 

Delft, 6 februari 2014,

Beste Waterlelie,

Met genoegen nodigen we jullie uit voor de 29e bijeenkomst van Waterlelie, het netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders.Wij hebben ons best gedaan om een interessant programma aan te bieden in Delft, waarin we u het waterschapswerk laten beleven.Het thema van de dag is “Samenwerken”.

De Waterleliedag vindt plaats op donderdag 10 april 2014 in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Tussen 10.00 uur en 10.30uur ontvangen wij u graag in ons Gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft.