De 30e Waterleliedag bij Waterschap de Dommel te Boxtel op 2 oktober 2014

Op deze zonnige, warme nazomerdag heet Leonie Bruggink de ruim 40 aanwezigen van harte welkom. Ze vraagt even stilte voor het overlijden van Thea Horsmans op 7 augustus 2014. Zij was actief als fractievertegenwoordiger in het Waterschap Scheldestromen en voorheen als AB-lid bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Thea de Roos die 15 jaar geleden Waterlelie heeft opgericht gaat afscheid nemen. Thea beheert nu de website en Anita Slaats gaat dit van haar overnemen. Anita vraagt hierbij hulp aan de waterlelies voor twitter en facebook activiteiten.

De watergraaf van de Dommel, Peter Glas, heet de waterlelies vervolgens welkom en geeft aan dat hij het, ook als voorzitter van de Unie van Waterschappen, belangrijk vindt dat er een democratisch aantal vrouwen in het waterschapbestuur zit. Ook in het dagelijks bestuur! De toekomst ziet goed uit, want het jeugdbestuur bestaat grotendeels uit meisjes/dames.

Aan de hand van zelfgemaakte foto’s neemt de heer Glas ons mee op een persoonlijke toer door het werkgebied van de Dommel. Een mooi voorbeeld waar het waterschap meewerkt aan cultureel en recreatief medegebruik is Moerenburg, waar een oude rioolwaterzuivering als industrieel monument is opgenomen in een mooi uitloopgebied voor de Tilburgers.

Verder staat de watergraaf stil bij het feit dat de Dommel het goedkoopste waterschap is. Een groot probleem waar het waterschap nog steeds mee worstelt is het cadmium en zink dat in de slib op de beekbodems ligt opgeslagen. Bij het baggeren wordt dit slib als chemisch afval klasse 4 gerekend. Dit maakt de verwijdering erg duur.

 

Vragen?

Vraag: De rivier de Dommel komt vanuit België, geeft dit problemen? In België staat ook een zinkfabriek. Was een probleem. Deze zinkfabriek is met de Nederlandse zinkfabriek één concern geworden en gaat nu aan dezelfde lozingsnormen voldoen.

Vraag: Gedumpt drugsafval een probleem? Jawel, zeker omdat de grondeigenaar voor de opruimkosten moet opdraaien. Bij het Rijk is nu een fonds aangevraagd om deze sanering te kunnen bekostigen.

Vraag: En de stoffen die van de drugs in het riool komen? Die zitten ook nog in het effluent na de zuivering. Er is nog geen antwoord op dit probleem. Er vindt onderzoek plaats wat de invloed is op de flora en fauna.

Vraag: Bij Prodemos, huis voor democratie en rechtsstaat, is geen aandacht voor de waterschappen. Het waterschap is een democratische overheid en hoort hier bij. Kan de Unie gezamenlijk optrekken zodat de waterschappen opgenomen worden in dit huis voor democratie en rechtsstaat? Juist nu vóór de verkiezingen is dit belangrijk. De heer Glas bevestigt het belang en zal er aandacht aanschenken.

 

Thea de Roos geeft aan dat er voor dit bijzondere moment van de 30 ste waterleliebijeenkomst een boekje ter herinnering van deze bijeenkomsten is gemaakt door haar met hulp van Leonie Bruggink. Ze draagt het gedicht over de ‘waterjuffer’ voor dat voorin het boekje is opgenomen.

 

Klazien geeft aan dat uit de gehouden enquête blijkt dat de waterlelies diversiteit in het bestuur zowel in AB als DB belangrijk vinden. Door de deelname van vrouwen ontstaat er een bredere bewustzijn in het bestuur en het is een betere afspiegeling van de bevolking. Vraag aan de Unievoorzitter voor toekomstbestendigheid van de waterschappen door het bevorderen van diversiteit in het waterschapbestuur.

 

Lezing communicatie door Christian Scheres:

 

Communicatie is vooral een vrouwenvak, omdat vrouwen er een Fingerspitzengefühl voor hebben.

Wat vinden waterlelies belangrijk? Genoemd wordt: verbondenheid met water bij kinderen, in gesprek gelijkwaardig elkaar aanspreken, aandacht voor verschil stad-platteland, educatie aan jeugd via bezoek aan zuiveringen en/of projecten.

Om bewoners echt te laten participeren moet je letten op

–          Het maken van heldere keuzes

–          Dat je werkelijk geïnteresseerd bent in de mening van de bewoners

–          Dat je de bewoners goed informeert.

De getoonde filmpjes gaven het belang hiervan op een duidelijk en ludieke manier aan.

Zorg ook richting de verkiezingen voor een duidelijke kernboodschap!

 

Met de bus naar Eindhoven, naar StrijpS. De lunch was heerlijk en op een leuke locatie.

Iedereen genoot van de rondleiding over StrijpS. Dit is een heel vernieuwend concept van wonen en werken.

Als laatste brachten we een bezoek aan de Halsche Beemden, waar Hans Koekkoek ons op zijn rustige en duidelijk manier uitleg gaf over dit project.

Afgelopen najaar is Waterschap De Dommel gestart met de herinrichting van ruim vijf kilometer Essche Stroom, vanaf het spoor Boxtel-Den Bosch tot aan de Vughterweg. Een omvangrijke klus waar jaren aan voorbereiding in heeft gezeten. De twee aparte deelprojecten, Halsche Beemden en Landgoed Bleijendijk worden gelijktijdig uitgevoerd.

Ter hoogte van landgoed Bleijendijk is het waterschap nog volop bezig met de uitvoering, maar het deelproject Halsche Beemden is nu klaar. Een bijzondere mijlpaal . De opening vond plaats op 10 september 2014.

 

 

Deze mooie en interessante dag werd afgesloten met een lekker buffet in het waterschapshuis. Veel dank aan Femke van der Weide voor de goede organisatie!

 

Plonie van Campen

 

6 oktober 2014.