De 32e waterleliedag in Houten

9 juni 2016 32e waterleliedag bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten

Verslag 32e Waterlelienetwerkdag bij HDSR te Houten

 

Op donderdag 9 juni jl organiseerden bestuursters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de 32e editie van de Waterlelienetwerkdag. Het thema van de dag was “Samen Doen”.

 

Na de ontvangst met koffie en gebak in de collegezaal, hield de dijkgraaf van HDSR, Patrick Poelmann, een korte introductie over “zijn” waterschap en de belangrijkste opgaven voor HDSR op dit moment.

 

HDSR staat voor grote uitdagingen zoals het realiseren van een nieuwe RWZI voor Utrecht-stad, de gekanaliseerde Hollandse IJssel, de Kleinschalige Water Aanvoervoorziening en natuurlijk de grote uitdaging waar alle waterschappen voor staan, de steeds serieuzere vormen aannemende wateroverlast als gevolg van klimaatsverandering.

 

Leonie Bruggink, landelijk coördinator van het Waterlelienetwerk, vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het netwerk. In 1999 werd de eerste bijeenkomst georganiseerd. Op dit moment zijn er 119 waterschapbestuursters maar hiermee is nog niet de norm van 30% vrouwen in het Openbaar Bestuur behaald.

 

Leonie deed een oproep aan de aanwezigen om toch vooral lid te worden van het netwerk en andere bestuursters op het bestaan van het Waterlelie-netwerk te attenderen.

 

Hierop aansluitend gaven Arjanne Mulder en Marjan Holtman van HDSR een presentatie (zie bijlage) over het thema Samen Doen binnen het HDSR waterschap.

 

Het gezelschap, bestaande uit 40 bestuursters uit heel Nederland, vertrok vervolgens per touringcar naar Theehuis Rhijnauwen in Bunnik om daar per rondvaartboot een tocht over de Kromme Rijn naar Utrecht te maken. Aan boord was gezorgd voor een lunchpakket.

 

De Kromme Rijn

Een groot deel van de Kromme Rijn is de afgelopen jaren opnieuw ingericht door HDSR. Zo zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd en is bij verschillende percelen de voedselrijke toplaag van de grond verwijderd. Er werden steile oevers aangelegd, zodat onder andere oeverzwaluwen er kunnen nestelen. Andere oevers kregen een schuin aflopende kant, waardoor het water geleidelijk dieper wordt. Hierdoor kunnen waterplanten groeien en vinden vissen bescherming en voedsel. Ook kunnen hierdoor reptielen en amfibieën makkelijker het water in en uit. De waterkwaliteit van de Kromme Rijn is verbeterd, waarvan meerdere zeldzame libellen en vissen geprofiteerd hebben. (HDSR, 2013)

Na de tocht over de prachtige Kromme Rijn naar Utrecht werd de reis met de gereedstaande bus vervolgd naar waterberging De Hoge Boezem, achter Haastrecht.

 

De Hoge Boezem:

In het waterbergingsgebied combineert waterschap HDSR een aantal doelen: waterberging, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Hoofddoel is waterberging in natte tijden, om de boezem van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel te ontlasten en maalstops vanuit de polder naar de Hollandsche IJssel te voorkomen.
Daarnaast is het gebied door de inrichting in drie deelgebieden, optimaal ingericht voor de ontwikkeling van nieuwe natuur: grasland met standweide, bloemrijk grasland en rietland. Het waterschap verwacht dat door toename van water- en oeverplanten de waterkwaliteit zal verbeteren.

 

Er werd gewandeld en gekeken naar het waterbergingsgebied. Ter plekke werd uitleg gegeven door Telma Rath van HDSR over het ontstaan en de werking van De Hoge Boezem ook werd op microniveau de werking van de waterberging gedemonstreerd.
Voor vertrek met de bus richting Houten werd de traditionele groepsfoto gemaakt.

 

Ter afsluiting van de dag stond er een buffet klaar in restaurant de Roskam in Houten.

 

 

HDSR

Terugkijkend was het een erg gezellige en vooral interessante dag waar veel bestuursters van het Waterlelie-netwerk elkaar voor het eerst en hoogstwaarschijnlijk niet voor het laatst, ontmoetten. Er werd geanimeerd gesproken en goed genetwerkt. Dank aan de dames van HDSR die het programma bedachten en verzorgden. Speciale dank gaat uit naar Ingrid de Vries, bestuursadviseur van HDSR-dijkgraaf Poelmann, voor alle zorgen voorafgaand en tijdens deze zeer geslaagde dag

 

Katrien Varenhorst, AB-bestuurslid HDSR

 

Bronnen:

De Kromme Rijn: Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan op drie locaties langs Kromme Rijn

Gepubliceerd op 4 maart 2013

http://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@3700/waterschap-legt/ 

 

De Hoge Boezem: Nieuwe waterberging Hooge Boezem achter Haastrecht op film vastgelegd

Gepubliceerd op 15 oktober 2014

http://www.hdsr.nl/vast/zoeken/@14460/nieuwe-waterberging/ 

 

32e Waterleliedag Donderdag 9 juni 2016 te Houten.In overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal de volgende Waterleliebijeenkomst plaatsvinden bij dit Hoogheemraadschap te Houten.

De vrouwelijke bestuurders en dijkgraaf Patrick Poelmann zijn deze dag de gastvrouwen en gastheer. Zij zullen een mooi programma voorbereiden. De definitieve uitnodiging wordt medio mei rondgestuurd en zal ook op deze site geplaatst worden.

Wil je informatie inwinnen over dit waterschap kijk dan op www.hdsr.nl

Reserveer alvast de gehele dag in uw agenda. Tot 9 juni!