De 35e Waterleliedag bij waterschap Rivierenland

 

Programma Waterleliedag op 23 november 2017

1 november 2017.

Geachte Waterlelie,

Het programma voor de 35e Waterleliedag bij Waterschap Rivierenland te Tiel op donderdag 23 november 2017 ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur       Ontvangst in het waterschapshuis

10.30 uur                 Welkomstwoord en toelichting op het dagprogramma door

Leonie Bruggink, coördinator Waterlelie,  en Mathieu

Gremmen, loco-dijkgraaf WSRL

10.45 uur                 Bezoek aan de Centrale Regiekamer

11.30 uur                   Vertrek per bus, bezoek aan het Klimaatplein te Tiel en

vervolgens reis naar Nijmegen  (tijdens de reis wordt u een

lunchpakket aangeboden)

13.00 – 15.00 uur       Bezoek aan de Afvalenergiecentrale te Weurt-Nijmegen

met een presentatie en een toelichting op het luierproject

door de directeur, Gerard van Gorcum en een rondleiding

over het ARN-terrein

15.00 uur                  Via de onlangs gerealiseerde nevengeul bij

Lent-Nijmegen een bezoek aan Groesbeek, waar zal worden

ingegaan op de praktijk van klimaatadaptatie, met een

wandeling door het centrumplan en buurtpark het Groeske

17.00 – 19.00 uur       Eten in Nijmegen

Ca.  19.30 uur           Terug bij het waterschapshuis in Tiel

 

Met vriendelijke groet,

De dames van het Algemeen en Dagelijks Bestuur;

Hennie Roorda (DB), Hannie Visser-Kieboom, Anne Margreet van Putten, Marlies van Hulsentop-van der Linden, Wilma Fokker, Riet de Graaf-Groeneveld